Rabštejn po modré

  • délka: 62 km
  • převýšení: 820 m
  • doporučený čas: 5 hod
  • obtížnost trasy: 4

Ačkoliv je v názvu "po modré", setkáte se s touto barvou pouze jednou krátce během trasy a podruhé a naposledy až při finálním výstupu na Rabštejn. 

Trasa má zpočátku podobný průběh jako "Mrtvý muž", ale dále vás provede zcela jinými lesními cestami a pěšinkami. 

Začátek trasy vás přes Troubelice a Hradečnou přivede do Libiny, kde se kolem tamního lomu vydáte do lesa. Po krátkém napojení na modré turistické značení sjedete k Václavovu a dále se vydáte lesní zpevněnou cestou směrem k bývalému táboru Třemešek. Tábora však nedosáhnete a před jeho dosažením odbočíte prudce doprava a přes pole vystoupáte ke vsi. 

Odtud se vydáte příjemnou cestou až k poslednímu stoupání po modrém turistickém značení k Rabštejnu. Tato technická, místy kamenitá část vám určitě přivolá žízeň, kterou na Rabštejně jistě uhasíte. 

Zpět z Rabštejna se po zpevněné cestě sjede druhou stranou zpátky k modré, odkud se dostanete do Bedřichova a po nefrekventovaných silnicích a cyklostezkách zpět do Uničova. 

 Trasa není vhodná pro treková kola.